การให้บริการวิชาการ

2

การให้บริการวิชาการแก่สังคม:

  • การถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ:
    โครงการการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านสาวะถี  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมือง จุังหวัดขอนแก่น

play

 

 

 

  •  แนวทางการให้บริการวิชาการ:
    บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการให้บริการวิชาการ ด้านการเป็นที่ปรึกษา  โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

play

 

 

 

ประกาศ/แบบฟอร์ม:

  • หนังสือยินยอม
  • หนังสือมอบอำนาจ

ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์:

ห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:

สถานที่ตั้ง ::
อาคารเลื่อน สุริหาร ช้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ ::
123 หมู่ 16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202290 โทรสาร 043-347058
โทรศัพท์มือถือ 089-8402501

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *