คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์

By   มิถุนายน 19, 2014

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนรายงานสอบสวนโรคเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการสาธารณสุขและศิษย์เก่ามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมากขึ้น โดยมีเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในทีมผู้ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภารกิจในการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ รวมถึงการเขียนรายงานการสอบสวนด้วย ทั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อํานวยการสํานักงานระบาดวิทยา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ หลักการและสาระสําคัญของการเขียนรายงานสอบสวนโรค เขียนบทความสอบสวนโรคอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนสอบสวนโรคเพื่อเป็นบทความตีพิมพ์

IMG_0031 IMG_0016 DSC_9974IMG_0043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *