คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคอีสาน

By   มิถุนายน 19, 2014

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารวิชาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อ “การบริหารงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย : กรณีศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการวิจัยในระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สร้างงานวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ และเข้าใจในระบบฐานข้อมูลหรือการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในส่วนของการตีพิมพ์งานวิจัยและการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรศ.กาญจนานาถะพินธุรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเขียนบทความวิจัย การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและนาชาติ รวมถึงการวิจัย R2Rร่วมกับบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

IMG_0008 IMG_0031 IMG_0045 IMG_0055

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *